Welkom

Mijn naam is Menno Kee, ik ben zelfstandig bewindvoerder en curator en werk onder de naam “de Noodzaak Bewindvoering’ samen met Raymond van den Hoek van Noodzakelijk. De Noodzaak is een professioneel, integer bureau met persoonlijke uitstraling voor bewindvoering en curatele, voornamelijk in de regio Alkmaar.

Soms zijn mensen niet in staat om hun eigen financiën te regelen. Dat kan velerlei oorzaken hebben. Ouderdom, psychische problemen, lichamelijke beperkingen, etc., maar ook het niet meer overzien van gemaakte schulden kunnen tot gevolg hebben dat hulp moet worden ingeroepen om de financiële zaken te beheren.

Ik heb ruime ervaring in de sociaal maatschappelijk dienstverlening, heb jaren in de zorg gewerkt, en heb de nodige ervaring in de financiële branche. Tevens heb ik ervaring op het gebied van de schuldhulpverlening. Ik werk samen met Raymond van den Hoek van Noodzakelijk.

De visie van de Noodzaak is dat het belang van de cliënt voorop dient te staan. Hierbij is persoonlijke begeleiding, wederzijds respect en heldere en juiste communicatie erg belangrijk. We streven er naar om helder, vlot en resultaatgericht te werken. We zijn dan ook alert op signalen achter vragen en wensen en denken mee in het belang van de klant.

Samen met de klant kijken we naar alle mogelijkheden om de ondersteuning te geven die hij of zij nodig heeft. Hierdoor kan de kwaliteit van leven van de klant verbeteren, en een stabiele financiële situatie bereikt worden.

De Noodzaak voldoet aan de door de rechtbank vastgestelde eisen voor professionele bewindvoerders.