Wat is bewindvoering?

Wanneer je als gevolg van een geestelijke of verstandelijke handicap, verslaving, ziekte of ouderdom niet langer in staat bent je financiële zaken te beheren, dan kun je je financiën uitbesteden aan een professionele bewindvoerder.

Bewindvoering wordt ook wel beschermingsbewind of onderbewindstelling genoemd. Dit is een financiële (beschermings) maatregel waarbij het gaat om het beheren van het vermogen. Iemand die de Bewindvoering uitoefent wordt een bewindvoerder genoemd.

In principe kan iedereen die meerderjarig is een bewindvoerder worden, mits deze door de rechter officieel wordt benoemd. De bewindvoerder moet jaarlijks rekening en verantwoording af leggen aan de rechter. Op deze manier draagt de rechter samen met de bewindvoerder de zorg om de financiën op een verantwoorde wijze te beheren.

Wanneer je onder bewind staat mag je niet meer zonder goedkeuring van de bewindvoerder over je goederen beschikken. Je zult daarom altijd eerst met de bewindvoerder moeten overleggen voordat je iets met je vermogen (geld) kan gaan doen.

Indien het beschermingsbewind wordt uitgesproken wegens verkwisting of het hebben van problematische schulden, zal bij de zitting aan cliënt en bewindvoerder gevraagd worden om dit op te nemen in de beschikking. Een dergelijk bewind komt in een openbaar register te staan.

Wat zijn de taken van een bewindvoerder?

  • De bewindvoerder zorgt voor de financiële huishouding van de klanten.
  • De rekeningen worden betaald en het budget word bewaakt.
  • De financiële administratie word bijgehouden.
  • De belastingaangifte ( Box 1 ) word geheel verzorgd.
  • Toeslagen zoals o.a. huurtoeslag, zorgtoeslag en langdurigheidstoeslag worden aangevraagd.
  • Je rekeningen komen niet meer bij jou thuis, maar bij de bewindvoerder op kantoor.
Wat kost bewindvoering?

Aan bewindvoering zijn kosten verbonden die jaarlijks worden vastgesteld door het Landelijk Overleg Kantonrechters.

Als je een uitkering op bijstandsniveau ontvangt worden de kosten voor bewindvoering vaak door de gemeente vergoed.
De Noodzaak vraagt deze voor je aan bij de gemeente waar je woont.
In het Intakegesprek zullen de kosten die voor dat jaar gelden besproken worden.

Een actueel overzicht van de huidige tarieven kun je ook op rechtspraak.nl bekijken ( zie links )